Czy poradniki nam dobrze radzą? cz. 2

poradniki

Autorzy poradników prezentując w nich swoje „odkrycia” najczęściej bazują na obserwacjach, wnioskowaniu na niereprezentatywnych próbach swoich znajomych, klientów oraz po prostu własnej intuicji. Nie należy jednak negować wszystkich wskazówek mających zapewnić nam dobrostan. Czy zatem poradniki działają?

Czy poradniki nam dobrze radzą? cz. 1

poradniki

Poradniki sukcesu są zaliczane do literatury samopomocowej. Czy poradniki faktycznie dobrze „radzą” ich czytelnikom? Czy, w świetle wyników badań naukowych, interwencje oraz wskazówki rekomendowane w poradnikach mogą pomóc ludziom?

Jak budować odporność psychiczną?

odporność psychiczna

Obecnie żyjemy w czasach, w których dynamiczne, częste zmiany nie są czymś niezwykłym. Nie musi to jednak oznaczać, że potrafimy sobie radzić z napotykanymi kryzysami. W radzeniu sobie z zagrożeniami i wykorzystywaniu nadarzających się szans może pomóc nam odporność psychiczna.

Psychologia pozytywna

psychologia pozytywna

Psychologia nadal wielu osobom może głównie kojarzyć się z terapią zaburzeń psychicznych, badaniem słabości i patologii psychicznego funkcjonowania człowieka. Koniec ubiegłego wieku zaowocował tymczasem nowym zjawiskiem i dziedziną badań psychologicznych. Koncentruje się ona na sile, szczęściu i dobrym życiu. To psychologia pozytywna.

Przywódca w kryzysie

przywódca

Sytuacja zmiany, kryzysu wymaga innego rodzaju przywództwa niż czas prosperity lub równowagi. Jakie cechy i zachowania w tym burzliwym okresie powinien przejawiać przywódca, aby efektywnie realizować cele społeczności czy też organizacji?

Jak rozmawiać ze starszymi rodzicami?

starsi rodzice

Komunikacja z własnymi rodzicami może być dla nas dużym wyzwaniem już od okresu dojrzewania. Nawet większym może się okazać, kiedy rodzice wchodzą w wiek podeszły. Jak możemy sobie z tym radzić?

Śmierć – szansą?

śmierć

Śmierć jest nierozłącznym towarzyszem życia ludzkiego. A czy jest to mile widziany towarzysz, to już zupełnie inna historia…

Po co mi psychoterapia?

psychoterapia

Tytułowe pytanie pojawia się w umysłach wielu osób. Odpowiedź na nie może być kluczowe dla jakości naszego dalszego życia.

Jak ocalić związek?

związek

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż można przewidywać, z wysokim prawdopodobieństwem (ok. 94%), czy dany związek utrzyma się, czy też rozpadnie. Naukowcy wiedzą to już od początku lat 90-tych XX wieku.

Do kogo należy miasto?

miasto

Miasto stworzyli ludzie dla samych siebie. Miało służyć ich lepszemu życiu, zaspokajaniu różnorodnych potrzeb, rozwojowi technologii i szeroko pojętej kultury. Tymczasem wydaje się, że sam twór przerósł swojego stwórcę. Czy faktycznie współcześnie człowiek panuje nad miastami? Czy też jest to tylko jego złudzenie, usankcjonowane prawem i administracją, którego nie jest w stanie urealnić? Możemy w takim razie mówić o własności …